Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Pieśń nadziei

PIEŚŃ NADZIEI nuty
(ostinato)
Przez moc Ducha Świętego, przez Jego moc.
Jesteśmy bogaci w nadzieję. Alleluja, alleluja.
(Jacek Sykulski)