Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Pokładam w Panu ufność mą

POKŁADAM W PANU nuty
a d G a
Ref. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu.
a e
1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,
e a
racz wysłuchać, Panie prośby mej.
F a
nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,
e a
usłysz modły i błagania.
2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,
Któż przed gniewem Twym ostoi się?
Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
Byśmy kornie Ci służyli.
3. Całą ufność mą pokładam w Panu,
Dusza moja ufa Jego słowu,
Tęskniej czeka dusza moja Pana,
Niż jutrzenki nocne straże.
4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże
Niechaj Pana czeka Boży lud,
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie
I obfite odkupienie.