Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Pragnę śpiewać Ci najpiękniejszą pieśń

PRAGNĘ ŚPIEWAĆ CI nuty
               D                   G

Pragnę śpiewać Ci najpiękniejszą pieśń
       D                           G
Z aniołami, tak pragnę śpiewać Ci.
    D                             G
Święty /3x jest Pan, Zastępów Pan.
D                                G
Cała ziemia jest pełna Jego chwały.

/Monika Musioł, Maria Kubera/