Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Przyjdź do nas, przyjdź

PRZYJDŹ DO NAS PRZYJDŹ nuty

1. Przyjdź do nas, przyjdź, Panie Jezu, Amen!
Przyjdź do nas, przyjdź, wszyscy Cię czekamy

Ref. Marana, tha! Przyjdź, Panie, przyjdź.

2. Wśród walk i zdrad obdarz nas pokojem,
Przemień ten świat, przyjdź Królestwo Twoje!

3. Przyjdź, Panie nasz, Tobie służyć chcemy
Niech wola Twoja spełni się na ziemi!

(ks. S. Ziemiański)