Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Przyjdź Duchu Święty, słysz wołanie

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY SŁYSZ WOŁANIE nuty
C

Przyjdź Duchu Święty /słysz wołanie/,
Przyjdź Duchu Święty /słysz wołanie/,
F
Przyjdź Duchu Święty /słysz wzywamy Cię/,
C
Przyjdź Duchu Święty /słysz wołanie/,
d7                    G                   C
Słysz wołanie, słysz wzywamy Cię.
                       d7
Przyjdź obdarz nas /zbuduj Kościół swój/,
G                         e7
Przyjdź z prawdą swą /oddaj Panu cześć/,
a                         d7
Przyjdź, prowadź nas /drogę wskaż/
G                       C
Przyjdź z nami bądź.

/Mark Foreman/

 

UTWÓR OPUBLIKOWANY W ŚPIEWNIKU:

zeszyt okladka 1

WIĘCEJ »