Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Przyjdź z pokłonem

PRZYJDŹ Z POKŁONEM nuty
                 D                   e                         A                D

Przyjdź z pokłonem ludu Boży, przyjdź ze śpiewem ludu święty.
           h                    e                A7                 D
Sław Jezusa, swego Zbawcę, wspaniałego Króla Chwały.

/Andy Carter/