Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Przyjdźmy tam

PRZYJDŹMY TAM
    G

Przyjdźmy tam, gdzie jest miejsce najświętsze,
   C                   e                  a
Przez Baranka Krew wejdźmy tam.
  C                                          e  a
Przyjdźmy Doń śpiewaniem Go wielbiąc,
      D                     D7
Wywyższając Boży tron.
    C           e     a      H7                E
Wznosząc ręce swe, wielbiąc Króla chwał,
a                 D           G      e
Chwała Ci, chwała Ci, Jezu, Jezu. /2x