Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent Wielki Post

Przykazanie nowe

PRZYKAZANIE NOWE DAJĘ WAM nuty
Ant. Przykazanie nowe daję wam byście się wzajemnie miłowali
1. Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów,
A miłości bym nie miał,
Stałbym się jak miedź brzęcząca,
Albo cymbał brzmiący. 
2. Gdybym posiadał wszelką wiedzę
I wiarę taką, iżbym góry przenosił,
Lecz miłości bym nie miał,
Byłbym niczym.
3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność,
A ciało swe wystawił na spalenie,
Lecz miłości bym nie miał
Nic mi nie pomoże.
4. Miłość jest cierpliwa.
Miłość jest łaskawa
Miłość nie zazdrości,
Nie szuka poklasku.
5. Miłość nie unosi się pychą,
Ale jest pokorna,
Miłość nie szuka swego
Gniewem się nie unosi.
6. Miłość nie pamięta złego,
Nie cieszy się z niesprawiedliwości.
Lecz współweseli się z prawdą.
Miłość wszystko znosi i przetrzyma.
7. Miłość nigdy nie ustaje,
Zniknie to, co jest tylko cząstkowe,
Teraz trwa wiara, nadzieja i miłość,
Z nich zaś największa jest Miłość. (sł.: 1 Kor 13)