Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent Wielki Post

Raduje się dusza ma

RADUJE SIĘ DUSZA MA

NUTY
      e
Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego.
H7
Będę Ci śpiewał z całej siły!
e                                     a        H7
Sławić Cię będę za Twe dzieła. Będę Ci śpiewał z całej siły!
G                                            D                    H7
Błogosławić będę Twoje imię, jest miłosierny Pan Zastępów.
e                                              a        H7        Fis/Cis H7
Moc Jego ramienia nad swym ludem. Pan, mój Zbawca!

/Inga Pozorska/