Raduje się dusza ma

RADUJE SIĘ DUSZA MA

NUTY
      e
Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego.
H7
Będę Ci śpiewał z całej siły!
e                                     a        H7
Sławić Cię będę za Twe dzieła. Będę Ci śpiewał z całej siły!
G                                            D                    H7
Błogosławić będę Twoje imię, jest miłosierny Pan Zastępów.
e                                              a        H7        Fis/Cis H7
Moc Jego ramienia nad swym ludem. Pan, mój Zbawca!

/Inga Pozorska/