Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Radośnie Panu hymn śpiewajmy

RADOŚNIE PANU HYMN ŚPIEWAJMY nuty
D G D G A
Ref. Radośnie Panu hymn śpiewajmy, alleluja
H fis e A D
I dobroć Jego wysławiajmy, alleluja.
D G D G A
1.Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, alleluja.
D e D G A D
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, alleluja.
2. Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy, alleluja.
Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie, alleluja.
3. Wychwalajcie Pana słońce i księżycu, alleluja.
Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba, alleluja.
4. Wychwalajcie Pana cztery pory roku, alleluja.
Wychwalajcie Pana pogody i słoty, alleluja.
5. Wychwalajcie Pana rzeki, oceany, alleluja.
Wychwalajcie Pana pagórki i góry, alleluja.
6. Wychwalajcie Pana rośliny, zwierzęta, alleluja.
Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki, alleluja.
7. Wychwalajcie Pana ludzie sprawiedliwi, alleluja.
Wychwalajcie Pana pokorni i święci, alleluja.
8. Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła, alleluja.
Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć, alleluja.
9. Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem, alleluja.
Wychwalajmy Pana Stwórcę nieba, ziemi.
10. Wychwalajmy Boga, który rządzi światem, alleluja.
Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki, alleluja.
( sł. Dn 2, 57-88; tłum. i m. wers. ks. I. Pawlak)