Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Sztandary

SZTANDARY nuty
            a             G           a            G a

Ref. Podnieśmy sztandary miłości, alleluja,
       F               C        G E
A trąby niech grają do boju,
  a                 G          a                G a
Chrystus nam daje zwycięstwo, alleluja,
  F  G         a  E
Jerycho upadnie.

   C            G               D          a
1.Ciało Chrystusa jest armią zbrojną,
         F        C          G E
Co zwalcza moce ciemności.
  a          G       a
Wyzwala ona więźniów
           F             G           a E
Mocą imienia Chrystusa Króla.

2.Bracia, dziś Chrystus nas wzywa do siebie,
By walczyć przy Jego boku.
To On nam daje życie,
By zanosić je tam, gdzie go brak.

3.Bracia, zostańmy w jedności ze sobą
I Ducha złączeni mocą.
Zebrani wokół Pana
Walczmy do dnia, gdy On powróci.

4.Głośmy, że Chrystus zmartwychwstał,
Że śmierć nie ma już nad Nim swojej mocy.
Ciemnościom stawmy czoła,
Ducha zbroję przywdziejmy na siebie.

5.W Imieniu Boga, naszego Ojca,
W Imieniu Chrystusa Króla.
W Imieniu Ducha Mocy,
Toczmy walkę do końca swych dni.

/Rick Gillarn, tł. JAC/