Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent

Słuchaj Izraelu moich słów

SŁUCHAJ IZRAELU MOICH SŁÓW

d
Słuchaj Izraelu, słuchaj moich słów,
d g d
Słuchaj Izraelu, co zamierza Bóg
g C F d
Z Maryi Dziewicy narodzi się Syn,
g C F A
Zbawca świata, Odkupiciel Jezus Chrystus Król,
g C F d
Z Maryi Dziewicy narodzi się Syn,
g C d
Zbawca świata, Odkupiciel.

Słuchaj Izraelu, słuchaj moich słów
Z niewoli egipskiej prowadzi cię Bóg
W ten nieznany jeszcze choć szczęśliwy kraj
W swoim prawie, w swoim trudzie Izraelu trwaj

Nad brzegi Jordanu przybył wielki lud
Przyjąć chrzest proroka, słuchać Jego słów
Jam niegodny sługa, po mnie przyjdzie On
Zbawca świata, Odkupiciel, Jezus Chrystus Król

(Autor nieznany)