Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent Wielki Post

Ta krew

TA KREW
      C                        d

Ta Krew z grzechu obmywa mnie,
      G                        F              C
Ta Krew czyni mnie bielszym od śniegu,
e     a                      d
Ta Krew z grzechu obmywa mnie.
     G                            C
To jest Baranka święta Krew.

(autor nieznany)