Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent Wielki Post

To nasz Bóg

TO NASZ BÓG nuty
             D                h               G            D

To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu,
                 G        D      e      ||A      A||D
Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. /2x
  C                                        D      G
Bo Jezus odkupił nas, /2x dał życie swe,
  C                                         D       G
Do końca ukochał nas /2x, wielbijmy Go.

/NLM/