Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent Wielki Post

Twoja Krew

TWOJA KREW nuty
           C        G           a

Twoja krew oczyszcza mnie,
           F         a7                   G
Nowe życie znajduję w Twojej krwi,
            F                  G           C           e          a7
Twoja krew przelana jest, by wykupić z grzechu mnie,
    F                         f7                  C e7       a7
Obmywa tak, abym bielszy był niż śnieg, niż śnieg,
         F        G                C
Mój Jezu zmazujesz winy me.

/Michael Christ; tł. Ludmiła Rapanowicz/