Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Ty jesteś skałą zbawienia mego

TY JESTEŚ SKAŁĄ ZBAWIENIA nuty
 g              a            d

Ty jesteś skałą zbawienia mego,
      B7+       C       d     g            a           d
W Tobie ma siła i moc. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem
   B7+           C               d
Wznoszę do Ciebie swój głos.
           B7+  C             a     d                 B7+    C       d
Panie wierzę Ci, tak, wierzę Ci, Bo Twa miłość wierna jest.
          B7+   C           a            d         g                            A7
Tyś pomocą mą w potrzebach mych, Panie, przy Tobie chcę być.
            B7             C            d
Coda: Panie przy Tobie być chcę.

/Teresa Muller; tł. Andrzej Dziadowiec/