Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Ty wyzwoliłeś nas, Panie

TY WYZWOLIŁEŚ NAS, PANIE nuty
   C            F            G C                 F         G

1.Ty wyzwoliłeś nas, Panie z kajdan i samych siebie,
      C             E           a F       C              F           G
A Chrystus stając się bratem nauczył nas wołać do Ciebie:
       C F C G 2x ||C E a F|| C G C
Ref. Abba - Ojcze. /4x

2.Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie.
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie.

3.Bóg hojnym dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci.
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.

4.Wszyscy jesteśmy braćmi,
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.

/sł. Jan Góra OP; m. J. Sykulski ZM/

 

OPRACOWANIE NA CHÓR (SAB) »