Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Tyś w Wieczerniku

TYŚ W WIECZERNIKU nuty
    E             A7+        E             A7+

1.Tyś w Wieczerniku chlebem się stał,
  E                  A7+  fis H7
Tyś nam krew swoją dał,
E                   A7+ E      A7+
Ty chciałeś z nami jedno być,
     fis     H7     E
Jednego Ojca czcić.

                 E                          gis               A      H
Ref. Więc połącz wszystkich w jedno Ciało, Panie nasz,
            E              gis               fis H7 E
Wlej w serca ludzi miłość trwałą, Boże nasz /2x

2.Pożywać chcemy Ciało Twe,
Krew Twoją chcemy pić.
W miłości spalać serca swe,
Na wieki z Tobą żyć.

/Negro Spirytuals, opr. pol. ks. J. Pawlak/