Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Confitemini Domino

CONFITEMINI DOMINO nuty2

Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluja. (J. Berthier)

(Dziękujcie Panu, bo jest dobry)

Znany również polski tekst:
Dziękujcie Panu, ponieważ jest dobry,
Dziękujcie Panu ponieważ dobry jest.