Confitemini Domino

CONFITEMINI DOMINO nuty2

Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluja. (J. Berthier)

(Dziękujcie Panu, bo jest dobry)

Znany również polski tekst:
Dziękujcie Panu, ponieważ jest dobry,
Dziękujcie Panu ponieważ dobry jest.