Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Uwielbiam Twoje Imię

UWIELBIAM TWOJE IMIĘ
      h                  G        Fis
Uwielbiam Twoje Imię, uwielbiam Twoje serce.
      h                  G      Fis
Uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce
    D                      A     e                       G fis
Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów
 h                  fis     G   fis        h
Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój.

/Artur Kaszowski/