Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wielki jest nasz Pan

WIELKI JEST NASZ PAN

G                  C2        G2/H             C2  D4   G2   
Dzięki Ci za krzyż Twój, że za cenę Twojej Krwi,
                e7                    D         C
Pokonujesz każdy grzech miłością swą,
     a7    G2/H     D4 D
Cudowną łaską Twą.
G        G/H    C2    G2/H                 C2   D4   G2
Dzięki Ci za miłość,      i za gwoździ krwawy ślad,
                    e7                   D      C
Dłonie Twe uniosły mnie, obmyły mnie,
             a7        G2      D4 D
W przebaczenie wtulam się.
G                      D/Fis    a7       G/H          C2
Wielki jest nasz Pan,    w blasku ma swój tron,
       D     D/C    G2/H   C        a7   G    D   D/Fis
Na Króla mego serca też, dziś koronuję Cię.
G                 D/Fis   a7    G/H   C2
Wywyższony bądź, Jezu, Boże mój.
D          D/C   G2/H    C
Ukrzyżowany nieba skarb,
D7/4           a7    C2                a7    G2/H D4
Barankowi cześć!  Barankowi cześć!

/Darlene Zschech/