Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wykrzykujcie na cześć Pana

WYKRZYKUJCIE NA CZEŚĆ PANA
                   e                                            C D
Ref. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie
                       e                              C        D
        Wśród okrzyków i radości wysławiajcie Go
      C                             H7            C                 H7
1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem On sam stworzył nas
         C                H7       C                       H7
    Jesteśmy jego ludem, jesteśmy Jego własnością

            2. W jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem
                Wśród hymnów w jego przedsionki
                Błogosławcie imię Jego
                Chwalcie Pana dziś

3. Albowiem dobry jest Pan łaskawość Jego na wieki
    Albowiem dobry jest Pan Jego wierność przez pokolenia

/Ps 100, muz. Marek Jaskuła/