Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wielki jest Pan

WIELKI JEST PAN nuty
                D    fis                            h       fis
Ref. Cały świat niechaj śpiewa Ci świętą pieśń,
                         G                 A                      D
Niech oddaje najwyższą cześć. Wielki jest nasz Pan!

     h                      fis                   G                D
1.
Brat Abraham usłyszał Twe słowo i od razu uwierzył w nie,
h                  fis                            G        e              A4-3
w obietnice milionów gwiazd, które ludem Bożym stały się.
  D                  fis           h                         fis
Nigdy nie zostawiłeś go, nawet w ten próby czas,
 G                     D                           e       G               A
gdy posłuszny Twemu wezwaniu na ofiarę swego syna dał.

2. W Samuelu wołanie Twe, Panie z młodym sercem spotkało się.
Padło na żyzną glebę miłości tam wydało wielokrotny plon.
Nigdy nie zostawiłeś go, On posłuszny Ci był.
Każdy człowiek, gdy Tobie zaufa wie, że nigdy nie zawiedzie się.

3. Kiedy nadszedł właściwy czas łaski, Słowo Twe Ciałem stało się,
zamieszkało na ziemi wśród ludzi ogłaszając już Królestwo Twe.
Nigdy nie zostawiłeś nas, gdy za cenę Twej krwi
cały Kościół z chórami aniołów wielką ucztę wyśpiewuje Ci.

      e        A        fis         h              G               e     A H7
4.
Góry ustąpią i morza wypłyną lecz Słowo Twe żyje i trwa.

(Marcin Łęczycki)


 
 
 

---------------------

NUTY OPUBLIKOWANE W ŚPIEWNIKU:

Czy wybrałeś już drogę - Pieśni Chwały zeszyt 1

PCH1 mockup

Śpiewnik zawiera 61 pieśni chrześcijańskich w zapisie nutowym z akordami gitarowymi. Jest pierwszym z serii zeszytów, które wydajemy w ramach popularnego śpiewnika "giszowiec.org". Zawiera kompozycje, powstałe na przełomie XX i XXI wieku, śpiewane na spotkaniach modlitewnych, adoracjach we wspólnotach oazowych, studenckich, grupach odnowy życia religijnego. W przypadku śpiewów tłumaczonych na język polski w zeszycie prezentowane są również oryginalne teksty. Śpiewnik w formacie A4 w oprawie spiralowanej wygodnie się otwiera. Śpiewy prezentowane są w taki sposób, żeby - jeśli to możliwe - nie trzeba było przewracać stron w trakcie śpiewania lub gry na instrumencie.

WIĘCEJ »