Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

W Jego imię idź

W JEGO IMIĘ IDŹ nuty
   D            G           A               D

1.My, Jego dzieci zrodzone z cierpienia,
  D                G         A
Krwią swoją odkupił nas.
  D                      G         A            D
Chce mieć nas świętym światłem narodów,
      G          A      G          A7
W miłość i moc przyodział nas.
           h A G               h A    G         h
Ref. W Jego imię idź ! Jezusa władzę głoś!
  e        A             D            h            G D
Oto Kościele jest czas, abyś powstał i głosił:
G D    G             e        D
Jezus, nasz Odkupiciel i Pan. /2x
2.Tak wiele istnień, co gubią się w mroku,
Czy mając światło chcesz spać?
Jezus nakazał nam iść czynić uczniów,
To jest nasz cel, a walka trwa.
Ref. W Jego imię idź...Jezus nasz Pan /3x
3.Słuchaj, ten powiew to wiatr Jego Ducha,
Kres wieku już zbliża się.
Niebo i ziemia zostały wstrząśnięte,
Jezus nasz Pan ukaże się.
Ref. W Jego imię idź ... Jezus nasz Pan /4x

/Graham Kendrick/