Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

W moim sercu bądź uwielbiony

W MOIM SERCU nuty
    D fis h fis    e            A       C                 A7

W moim sercu bądź uwielbiony, bądź wywyższony.
    D fis h fis   e7         A7        D
W moim sercu bądź uwielbiony dziś.

/Bob Kilpatrick/