Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

W Tobie moja siła

W TOBIE MOJA SIŁA
E          Cis9+/E E

W Tobie moja siła, w Tobie moja moc. /2x
     A9       E
Nie lękam się. /3x
                 H11                  E
Życie me w Tobie. /2x Ufam Ci.