Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Wejdźmy do Jego bram

WEJDŹMY DO JEGO BRAM nuty
   a                         G                   a

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
    a       G                     a
U Jego tronu oddajmy cześć,
   a                       G                a
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
  a            G                       a
Radosną Bogu śpiewajmy pieśń.
      F                G                           a
Rozraduj się w Nim – twym Stworzycielu,
      F                G                      a
Rozraduj się w Nim – Światłości twej,
      F                G                       a
Rozraduj się w Nim – twym Zbawicielu,
      F                G                                 a
Rozraduj się w Nim – i wywyższać Go chciej.

/Nina Lee Hopper; tł. Robert Mielcarek/