Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wielbić mego Pana chcę

WIELBIĆ MEGO PANA CHCĘ nuty
  D         e      A7    D               G            A      D

Wielbić mego Pana chcę, bo On godzien chwały jest,
D       A      fis                G
On uwalnia mnie sam od wrogów mych.
       D              G              D
Mój Pan żyje! Opoką moją jest
               G                 D                     e A                      A D
I niechaj będzie wywyższony 1. Mój Zbawiciel, 2. Zbawca mój.

/Michael O'Shields; por. Ps 18, 1-4/

---------------------

NUTY OPUBLIKOWANE W ŚPIEWNIKU

Czy wybrałeś już drogę - Pieśni Chwały 3

PCH2 mockup

Śpiewnik zawiera 61 pieśni chrześcijańskich w zapisie nutowym z akordami gitarowymi. Jest trzecim z serii zeszytów, które wydajemy w ramach popularnego śpiewnika "giszowiec.org". Zawiera kompozycje, powstałe na przełomie XX i XXI wieku, śpiewane na spotkaniach modlitewnych, adoracjach we wspólnotach oazowych, studenckich, grupach odnowy życia religijnego. W przypadku śpiewów tłumaczonych na język polski w zeszycie prezentowane są również oryginalne teksty. Śpiewnik w formacie A4 w oprawie spiralowanej wygodnie się otwiera. Śpiewy prezentowane są w taki sposób, żeby - jeśli to możliwe - nie trzeba było przewracać stron w trakcie śpiewania lub gry na instrumencie.

WIĘCEJ »