Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Wielbić mego Pana chcę

WIELBIĆ MEGO PANA CHCĘ nuty
  D         e      A7    D               G            A      D

Wielbić mego Pana chcę, bo On godzien chwały jest,
D       A      fis                G
On uwalnia mnie sam od wrogów mych.
       D              G              D
Mój Pan żyje! Opoką moją jest
               G                 D                     e A                      A D
I niechaj będzie wywyższony 1. Mój Zbawiciel, 2. Zbawca mój.

/Michael O'Shields/