Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Wielbij Go

WIELBIJ GO nuty
    A H7     E      cis    A       H7      E
1.Wielbij, wielbij Go, wielbij pieśnią swą,
    A H7     E     cis     A      H7    E
   Wielbij, wielbij Go, wielbij cały dzień.
                              A H7 E     cis                  A H7 E
Ref. Bowiem Pan jest godzien, godzien przyjąć chwały pieśń. /2x
2.Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem swym,
Wielbij, wielbij Go, wielbij z wszystkich sił.
3.Wielbij, wielbij Go, wielbij życiem swym,
Wielbij, wielbij Go, imię Pana głoś.

(Twilla Paris; tł. Andrzej Sionek, Katarzyna Miturska)

 

---------------------

UTWÓR OPUBLIKOWANY W ŚPIEWNIKU:

zeszyt okladka 1

WIĘCEJ »