Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Wywyższam Cię, Tyś wielki Bóg

WYWYŻSZAM CIĘ, TYŚ WIELKI BÓG nuty
       F             F/E     d     d/C    B    B/C    F C4

Wywyższam Cię, Tyś wielki Bóg! Tyś jedyny Pan
 C F            F/E d        d/C B                 F/C          C
Pokoju Pan! Wywyższam Cię, zawsze Ciebie chwalić chcę,
C/B  B/F     F F/E d            d/C B            C4 C
Chcę wielbić Cię,      Tyś sprawiedliwością mą!
       F          F/E        d     d/C B       B/C  C  F
Wywyższam Cię, Tyś wielki Bóg! Tyś jedyny   Pan!
          F9         F  F/E d       d/C B                 B/C   F B/C C
1.Przychodzę dziś, by wielbić Cię, przed tronem korzę się.
        F9      F  F/E   d     d/C B                       C4 C
Twój pokój na mnie spływa tu, z radości serce drży
  C/B  a     d    a         d  B                             C
Duszę daję Ci i serce swe, pragnę Panie służyć Ci
C/B      a         d           a        d  g
Mój najwyższy cel zawsze wielbić Cię
      g7/C              F    B/C C
Wciąż blisko Ciebie być.
2.Chcę żyć tak, by wielbić Cię, oczyść mnie, pomóż mi.
Jak złoto przepław, spraw bym mógł z całej siły wielbić Cię.
Tyś najwyższy Pan, jedyny Bóg, z Tobą nikt nie zrówna się
W obecności Twej wciąż przebywać chcę,
Twarzą w twarz oglądać Cię.

/Sondra Corbett, tłum. Ludmiła Rapanowicz/