Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent Wielki Post

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I ŻYJE DZIŚ nuty
           e                        C                 G                       D
Ref. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc
 e                   C                   G                      D
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc
   a                              e        G                         D
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz, przez nią wejdź.
    a                   e        G                       D
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.
        e           D       G         a                       H7
1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska.
Z grobu powstał dziś Pan, ta noc jest pełna blasku.
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić.
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić.
2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom.
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bać – cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!
3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym.
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona.
Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.
(Marcin Gajda)

---------------------

UTWÓR OPUBLIKOWANY W ŚPIEWNIKU:

zeszyt okladka 1

WIĘCEJ »