Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Z Twojego boku Chryste

Z TWOJEGO BOKU CHRYSTE nuty
h fis A A7 D e A D
Ant. Z Twojego boku, Chryste, wypłynął zdrój wody żywej,
e A7 G D e fis A h
Która obmywa świat z grzechów i daje nowe życie.
h fis
1. Oto czynię wszystko nowe;
e A7 D
Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia
h A e fis
I będę Bogiem dla niego,
h fis A fis
A on dla mnie będzie synem.
2. Kto będze pił wodę, którą Ja dam jemu,
Nie będzie pragnął na wieki,
Lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody
Wytryskującej ku życiu wiecznemu.
3.Ja dokonuję rzeczy nowej,
Na pustyni dostarczę wody
I rzek na pustkowiu,
Aby napoić mój lud wybrany.
4. Zbiorę was spośród ludów,
Pokropię was czystą wodą,
Abyście się stali czystymi
I oczyszczę was od wszelkiej zmazy.
5.Jeśli ktoś jest spragniony
A wierzy we Mnie,
Niech przyjdzie do Mnie i pije.
Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.
( m.: ks. I. Pawlak; sł. ant.: OCD; zwr.: Ap 21, 5a. 6b. 7; J 4, 13-14; Iz 43, 20-21; Ez 36, 25; J 7, 30)