Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent Wielki Post

Zjednoczeni w Duchu

ZJEDNOCZENI W DUCHU nuty
             e||a                             e

1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, /2x
                  a                            e
    Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
           C                                       e               a
    Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
            e              a                    e
    Aby świat cały ujrzał miłość w nas.
2.Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń, /2x
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
3.Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, /2x
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
Aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swej,
Żeby człowiek zachował godność swą.
4.Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat, /2x
Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest
I Duchowi też chwała, który jednoczy nas,
I Duchowi też, który łączy nas.

(Peter Scholtes)

Znalezione w sieci: