Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Duchu Święty, Tchnienie Ojca

DUCHU ŚWIĘTY, TCHNIENIE OJCA

               E                      A                E
Duchu Święty, Tchnienie Ojca, Dawco życia.
               E                 A                  E
Duchu Święty, Źródło wody żywej w nas.
              cis7             gis7               A                E/Gis
Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu,
           A              E/Gis                H
jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

Duchu Święty, Tyś Mądrością niezmierzoną.
Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam.

I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami
przygotował dla nas Ojciec, Duchu, przyjdź.

Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu,
jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

               E F/Dis A/Cis A               E
Prowadź nas,                   prowadź nas...
(sł. i muz. Ewa Stanisławska, Deus Meus)

---------------------

NUTY OPUBLIKOWANE W ŚPIEWNIKU

Czy wybrałeś już drogę? - Pieśni Chwały 2

PCH2 mockup

To już drugi z serii zeszytów wydanych w ramach popularnego śpiewnika internetowego "giszowiec.org". W śpiewniku Pieśni Chwały 2 znajdziemy nuty, teksty i chwyty gitarowe do 58 pieśni chwały i uwielbienia oraz pieśni do Ducha Świętego. Przy utworach obcojęzycznych zamieszczono również oryginalne teksty w języku angielskim i w innych językach. Śpiewnik pieśni i piosenek religijnych z nutami Pieśni Chwały 2 może stać się dużą pomocą dla animatora muzycznego, scholi, zespołu muzycznego i uczestników spotkań modlitewnych i adoracji.

WIĘCEJ »