Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Gdyby wiara Twa

GDYBY WIARA TWA

                    a                                            E
Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno-
E                           a
Te słowa mówi ci Pan./2x
              d                          a
I z taką wiarą rzekłbyś do góry:
              E                   a
Przesuń się, przesuń się./2x

                                       E||E||a
1.A góra posłusznie przesunie się /3x
I w imię Jezusa przesunie się./3x
   a           E                              a
Spływa, spływa, spływa Duch Święty./4x
A kto łzy leje ten otrze je,/3x
A ten kto smutny ucieszy się,/3x
A chromy stanie na nogi swe,/3x
Chory odzyska zdrowie swe./3x
Spływa (3x) Duch Święty./4x

2.Duch Święty z pomocą dotyka mnie./2x
Duch Święty z pomocą dotyka cię./2x
Duch Święty napełnia całego mnie
Od czubka głowy po stopy me./2x
Spływa (3x) Duch Święty./4x
hiszp. Si tuvieras fe como un granito de mostaza
Eso lo dice el Seňor/ 2x
Tu le dirías a la montaňa: Muévete, muévete./2x
Y la montaňa se movera, se movera, se movera./4x
Fluye, fluye Espíritu Santo./4x