Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Idźcie na cały świat

IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT

e h e
Ref. Idźcie na cały świat
e a e D
i nauczajcie wszystkie narody.

G D e
1. Żniwo wprawdzie wielkie,
C D C D
ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na żniwo swoje.

2. Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili.
3. To wam przykazuję,
abyście się wzajemnie miłowali.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.
4. Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego
i bądźcie Moimi świadkami aż po krańce ziemi.
5. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię
i jakże pragnę, żeby on zapłonął.
Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu,
On będzie świadczył o Mnie.
6. Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę,
ten Mnie przyjmuje.
A kto Mnie przyjmuje,
przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
(muz. ref. ks. S. Ziemiański SJ)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

Ks. J. Siedlecki ŚPIEWNIK KOŚCIELNY, wyd. XLI. Od 137 lat, dzięki pracy kolejnych redakcji, śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego cieszy się ogólnopolskim uznaniem i jest jedną z najważniejszych tego typu publikacji w Polsce i na świecie.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

Exsultate Deo to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii. Organiści, muzycy kościelni i wszyscy, dla których ważna jest troska o piękno liturgii, znajdą w nim szeroki wybór melodii części stałych Mszy Świętej, psalmów, pieśni na poszczególne okresy roku liturgicznego oraz hymny i pieśni okolicznościowe.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »