Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Ojcze, Stwórco wszechświata

OJCZE, STWÓRCO WSZECHŚWIATA

Ojcze, Stwórco wszechświata,
Poślij Ducha Swojego,
Aby serca rozpalił
Ogniem czystej miłości.

Synu, Słowo wcielone,
Spełnij teraz zapowiedź
daj nam Ducha pociechy
samych nas nie zostawiaj.

Duchu, spójnio jedności
przyjdź i naucz nas prawdy,
Bądź nam światłem nadziei,
prowadź drogą pokoju.

Ojcze, Synu i Duchu
Boże w Trójcy jedyny
W czasie Paschy radosnej
Twoją chwałę głosimy.

(sł. LG t. II, muz. ks. K. Mrowiec)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

Exsultate Deo to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii. Organiści, muzycy kościelni i wszyscy, dla których ważna jest troska o piękno liturgii, znajdą w nim szeroki wybór melodii części stałych Mszy Świętej, psalmów, pieśni na poszczególne okresy roku liturgicznego oraz hymny i pieśni okolicznościowe.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »