Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

O Tajemniczy Płomieniu

O TAJEMNICZY PŁOMIENIU nuty
e h7 G7+ a4 a h C a H74 H7
1. O Tajemniczy Płomieniu, Źródło miłości i Prawdy
e h7 C D7 G a h e C a2 a
Pocieszycielu strapionych, przyjdź do nas Duchu Najświętszy.
e h a e D e
2. Ożywcza roso w znużeniu, Ogniu wśród chłodu zwątpienia
a D G a g e C a2 a
I jasne światło nadziei, przyjdź do nas, Duchu Najświętszy.
3.Niech Twoja łaska przeniknie myśli i serca człowiecze,
Bo z całą mocą wołamy: Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!
4.Niech będzie chwała na wieki Ojcu, Synowi i Tobie,
A Ty odpowiedz wezwaniu: Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!
e a7 e D4-3 A e a C7+ h E
Amen, amen. Alleluja, alleluja. (sł.: LG, tłum. O.P. Galiński; m.: G. Skop)