Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Przyjdź i otwórz moje serce

PRZYJDŹ I OTWÓRZ MOJE SERCE

NUTY

D A h A
Przyjdź i otwórz moje serce
D A G A
Przyjdź i dotknij mnie.
D A h A
Stwórz na nowo, ukaż drogę,
D A G A
Którą wybrał Pan.

G fis h
O Duchu Święty, przyjdź,
G A D
Na nowo rozpal nas.
G fis h
Strumienie łaski Twej,
G A D
Na życie nasze zlej.
(sł. i muz. Inga Pozorska)