Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Przyjdź Duchu Miłości i Pokoju

PRZYJDŹ DUCHU MIŁOŚCI I POKOJU nuty
           E                   H    A H E||cis

Ref. Przyjdź Duchu miłości i pokoju! /2x

E          H                        AHE
1.Duchu Prawdy, który przenikasz
        E       AH cis
Głębokości Boże,
              E H                       AHE
Żywa pamięci i proroctwo Kościoła,
E          H            A  H    cis
Duchu Prawdy, prowadź nas!

2.Prowadź ludzkość do uznania
W Jezusie z Nazaretu
Pana Chwały, Zbawiciela,
Najwyższe spełnienie dziejów.

3.Duchu Świętości, Boskie Tchnienie,
Które porusza wszechświat cały,
Przyjdź i odnów oblicze tej ziemi,
Duchu Święty, miłość odnów w nas!

4.Duchu Życia, Tchnienie Ojca,
Słowo Ciałem stało się
W łonie Dziewicy, tej Niewiasty,
Która milczy i słucha.

5.Daj nam wrażliwość na Twe natchnienia,
Gotowość, by czytać znaki czasu,
Które stawiasz na drogach historii.
Ojcu, Synowi, Tobie chwała, cześć.

/sł. fragm. modlitwy Jana Pawła II na rok 1998; m. E. Maier/