Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Śpiewam pieśń dla mego Oblubieńca

ŚPIEWAM PIEŚŃ nuty
D ........................... G
Śpiewam pieśń dla mego Oblubieńca,
h7 ....................e .......A
pokłon składam Jemu cześć.
D............... G ...............h7 .................e ......A
Moja dusza Cię uwielbia, błogosławię imię twe.
......G ..................e ..........D................... e ......A
Wywyższam, wywyższam, błogosławię imię Twe. (Krzysztofa Korbiel)