Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Słuchaj Izraelu

SŁUCHAJ IZRAELU nuty

 E         fis gis fis E         fis     gis A              H7
Słuchaj Izraelu,      tylko Jahwe jest     Bogiem twym,
E                  fis       gis fis                  E     fis gis fis E
Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem,
Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą,
Kochaj Pana Boga swego całym umysłem,
Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem.