Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Śpiewajcie Panu pieśń nowej ziemi

ŚPIEWAJCIE PANU PIEŚŃ NOWEJ ZIEMI nuty

          a                  G               a
1.Śpiewajcie Panu pieśń nowej ziemi,
        a        G                        a
Śpiewajcie Panu po całym świecie:

            d         a        E7            a
Ref. Lodate, lodate, lodate il Signore,
      d           a          E                   a
Cantate, cantate, cantate in Suo Nome.

2.Opowiadajcie, rozgłaszajcie
We dnie i w nocy Jego zbawienie.

3.Głoście nowinę wśród narodów,
Przedziwne dzieła i chwałę Jego.

4.On potężniejszy nad wszelkie bogi,
On Stworzycielem całego nieba.

5.Raduj się niebo, wesel się ziemio,
Niech szumi morze i co w nim żyje .

6.Cieszcie się wszystkie pola i łąki,
I wszystko ziele, co na nim kwitnie

7.Radujcie się też drzewa leśne
W obliczu Pana, który nadchodzi.

8.Przychodzi Pan nasz, Pan nasz przychodzi,
Sprawować sądy po całej ziemi.

/V. Toscani, tł. ks. Wojciech Danielski/


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

exsultateExsultate Deo. Jest to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii...

ZAMÓW ŚPIEWNIK »