Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent

Śpiewaj Panu swojemu

ŚPIEWAJ PANU SWOJEMU
    D                   e            A                      D

Śpiewaj Panu swojemu, śpiewaj Bogu wiecznemu,
  h                      e         A                   D
On jest twoją nadzieją, On jest mocą twą.