Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Świeć, Jezu, świeć

ŚWIEĆ JEZU, ŚWIEĆ nuty
  A             D       A                   E

1.Panie, światło miłości Twej świeci,
A            D                  A         E
Pośród wszelkiej ciemności świeci,
D                    E         cis7      fis7
Oświeć nas, Jezu, Światłości świata,
D            E           cis7      fis7       G        e        G        E7
Wyzwól prawdą, którą przynosisz, oświeć mnie, oświeć mnie.

           A        E       fis    h        G           E
Ref. Świeć, Jezu, świeć, chwałą Ojca napełnij ziemię,
A       E          fis     h            G      E
Płoń Duchu, płoń, w sercach ogień złóż,
A        E        fis          G        A        E
Płyń rzeko, płyń, zalej łaską narody całe,
A  E         fis               D      E         A
Ślij słowo Twe, światłość niech stanie się.

2.Panie wchodzę w Twą obecność,
Cień ustąpił przed Twoim blaskiem,
Dzięki Krwi Twojej żyję w światłości,
Badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności.
Oświeć mnie, oświeć mnie.

3.Widzę Twoją Królewską jasność,
Która twarze nam rozjaśnia,
Potem prowadzi od chwały, do chwały,
Życiem naszym o Tobie opowie,
Oświeć mnie, oświeć mnie.

/Graham Kendrick; tł. Andrzej Sionek/