Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Święty jest nasz Bóg, chwałę oddajmy

ŚWIĘTY JEST NASZ BÓG, CHWAŁĘ ODDAJMY
E                        cis              A   fis    H

Święty jest nasz Bóg, chwałę oddajmy Mu.
E                        cis                fis        H
Święty jest nasz Bóg, oddajmy cześć i hołd./2x
Dobry jest nasz Bóg ...
Wierny jest nasz Bóg ...

 

---------------------

UTWÓR OPUBLIKOWANY W ŚPIEWNIKU:

zeszyt okladka 1

WIĘCEJ »