Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Święty jest nasz Pan, uwielbiajmy Go

ŚWIĘTY JEST NASZ PAN
   A         h          cis          h         A

Święty jest nasz Pan, uwielbiajmy Go. /2x
   A        h          cis        h              A
Święty jest nasz Pan, wywyższajmy Go. /2x
D E fis               D E      A
Chwalmy/ 2x Chwalmy Go.