Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Tylko stań przy nas

TYLKO STAŃ PRZY NAS
HYMN X MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU JÓZEFOLOGICZNEGO

POBIERZ NUTY

1. Posłuszny nakazom Anioła,
Józefie mówiący czynami,
Stróżu odważny Zbawczej Tajemnicy
prawdy o Bogu pomiędzy nami.

Ref. I nam słowo we śnie wystarczy
I nam Anioł serce obudzi
Tylko stań przy nas Józefie święty
najpokorniejszy po Marii z ludzi.

2. Ucieczką broniłeś Dziecięcia,
gdy miecz się rozszalał nad Świtem.
Obroń i dzisiaj od ukrytych sideł
dzieci Kościoła nabyte Męką.

3. Poprowadź rodziny do Źródła,
gdzie Chrystus pieczęcią i skałą,
nad wody żywe więzi niepojętej,
którąś złączony z Niepokalaną.

(sł. s. Bożena Anna Flak; muz. Jakub Tomalak)